دستگاه ها

ا م آر آی

       

سی تی اسکن

       

ماموگرافی

      

سونو گرافی

       

رادیو گرافی دیجیتال دندان

       

سنجش تراکم استخوان

       

        فارسی
      English

:دستگاه ها

 ام آر آی

سی تی اسکن

ماموگرافی

سونو گرافی

رادیو گرافی دیجیتال وOPG دندان

سنجش تراکم استخوان

تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تصویربرداری حقیقت می باشد.

طراح شرکت پژوهندگان پویش تهرانلللللللللل E-mail : info@pooyeshmedical.com