بخش دیجیتال رادیولوژی DDR و OPG در بخش رادیولوژی با استفاده از سیستم FULL DIGITAL و دستگاه Multix SWING از کمپانی زیمنس آلمان عکس برداریاز تمام نقاط بدن فراهم شده است. در این سیستم با حداقل اشعه و قدرت بزرگنمایی بدون نیاز به دادن اشعه بالا تصاویر رادیوگرافی مطلوب تهیه میشود.
- رادیوگرافی از اندامها با قدرت
ZOOM وتهیه کلیشه های متعدد بدون نیاز به اشعه اضافه و همچنین رادیوگرافی اختصاصی مفاصل
- رادیولوژی تخصصی مفاصل با استفاده از تزریق ماده حاجب داخل مفاصل ارتروگرافی
- رادیوگرافی از قفسه سینه
- رادیوگرافی تخصصی به همراه ماده حاجب تزریقی از کلیه ها و مجاری ادراری شامل:
KUB و IVP
- رادیوگرافی از دستگاه گوارش شامل:
- رادیوگرافی ساده شکم
- باریوم سوالو
- باریوم میل
- ترانزیت روده باریک و …
- رادیولوژی تخصص فک و صورت و
OPG و تک دندان
- رادیوگرافی تخصصی از ستون فقرات گردنی- پشتی- کمری
- رادیوگرافی تخصصی اطفال شامل تعیین سن استخوانی
- ادنویید ........

        فارسی
      English

:دستگاه ها

ام آر آی

سی تی اسکن

ماموگرافی

سونو گرافی

رادیو گرافی دیجیتال وOPG دندان

سنجش تراکم استخوان

تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تصویربرداری حقیقت می باشد.

طراح شرکت پژوهندگان پویش تهرانلللللللللل E-mail : info@pooyeshmedical.com